PROJEKT 2014/2015 Spotkanie organizacyjne z rodzicami Zajęcia prowadzone w ramach projektu "Dać szanse" Indywidualne zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne Indywidualne zajęcia uspołeczniające dla uczniów z autyzmem Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Indywidualne zajęcia z logopedą Wyjazdy na basen do Sandomierza. Podsumowanie projektu

Projekt "Dać szanse"

PROJEKT 2014/2015

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

,,DAĆ SZANSE”

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach przystąpiło do realizacji projektu: „Dać szanse”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Finansowanie projektu nastąpi ze środków dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: kwota wnioskowana i kwota proponowana  to 49 680,02 zł co stanowi 100% kosztów realizacji projektu,

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Osetka przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic z klas O -VI SP1 w Gorzycach posiadających orzeczenia wydane z racji niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej.

Czas trwania projektu : 10.09.2014 - 10.03.2015

Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (1 Dz i 7Ch) niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie uczących się w wiejskiej SP1 w czasie trwania projektu.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. Rozwinięcie sprawności ruchowej uczniów
 2. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Skorygowanie wady wymowy
 4. Rozwój umiejętności społecznych
 5. Poszerzenie i utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy, przekładające się na lepsze wyniki w nauce oraz większą samodzielność uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Projekt obejmuje:

 1. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozwijającej sprawność ruchową uczniów
 2. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne
 3. Indywidualne zajęcia z logopedą
 4. Indywidualne zajęcia uspołeczniające dla uczniów z autyzmem prowadzone przez psychologa

 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

Biuro Projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyc, tel. (15) 8362 814

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
 • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć