• Zajęcia rewalidacyjne

    • W ramach Projektu realizowane są zajęcia rewalidacyjne z czworgiem uczniów posiadających orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla każdego z uczniów przygotowany został  indywidualny program zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po godzinie.

      Celem prowadzonych zajęć jest m.in 

     • stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych; percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności motorycznej w tym manualnej, orientacji przestrzennej, koordynacji ruchowo- wzrokowo- słuchowej
     • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji,
     • poprawa funkcjonowania społecznego (odreagowania niepokoju i napięcia psychoruchowego, umiejętność skupienia uwagi, współpracy w grupie)

     W trakcie prowadzonych zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizowanego Projektu: gry dydaktyczne, gry planszowe, liczmany, karty pracy, domina, klocki matematyczne, materiały papiernicze .

     Poprzez zastosowanie różnych metod pracy, ćwiczeń, poprzez zabawę uczniowie rozwijają  i doskonalą pamięć słuchowo-wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, sprawność manualną- graficzną, doskonalą technikę pisania, słuch fonematyczny, poprawną wymowę, umiejętność budowania wyrazów i prostych zdań oraz dokonywania prostych operacji matematycznych. Praca i wspólna zabawa są okazją do nabywania przez dzieci określonych umiejętności społecznych np. umiejętności współpracy w grupie. Podczas zajęć stosowane są  również wybrane techniki relaksacyjne (ćwiczenia oddechowe) i różne zabawy ruchowe. Pozwalają  one na opanowanie niepożądanych emocji, odreagowanie niepokoju i napięcia psychoruchowego.

     Jednym z elementów zajęć rewelidacyjnych były dwa wyjazdy uczniów na basen, które odbyły się w I i II semestrze trwania projektu.

      Celem wyjazdów było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu.

     Na krytej pływalni w Sandomierzu  dzieci miały do dyspozycji zjeżdżalnię, brodzik, jacuzzi i  mały basen. Pod opieką ratowników, którzy spotkanie rozpoczynali od przypomnienia regulaminu korzystania z pływalni, dzieci mogły przez 2 godziny wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji.

     Dzieci były pod stałą opieką od momentu wejścia do autobusu aż do powrotu, dzięki pracy opiekunów-wolontariuszy.

     Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdu oprócz korzyści zdrowotnych,wiele radości i przyjemnych wrażeń.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • psp_gorzyce1@interia.pl
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych