Rok szkolny 2012/13 . Projekt Uczestnicy projektu. Spotkanie organizacyjne z rodzicami. Spotkanie z uczniami biorącymi udział w pojekcie. Zajęcia plastyczne w ramach projektu. Zajęcia z ICT i grafiki komputerowej. Zajęcia praktyczno-doświadczalne. Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje z matematyki. Zajęcia z logopedą. Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Nasz finalista- wzór do naśladowania.

Projekt Unijny

Nasz finalista- wzór do naśladowania.

Gratulacje dla Janka, podwójnego finalisty wojewódzkiego!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach może poszczycić się osiągnięciami swojego szóstoklasisty. Jan Kanty Trościński został podwójnym finalistą z przyrody i języka angielskiego w konkursach wojewódzkich. Konkurs języka angielskiego organizował Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. Patronat nad konkursem sprawuje British Council. Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych uczący się języka angielskiego w szkole lub poza nią. Na szczeblu szkolnym należało się wykazać znajomością języka angielskiego wykraczającą poza zakres szkoły podstawowej. Etap szkolny odbył się 29 listopada 2012 w formie testu gramatyczno – leksykalnego. Jaś potwierdził swoją dużą wiedzę i jako jedyny w gminie Gorzyce zakwalifikował się do ścisłej czołówki najlepszych uczniów w województwie. Etap wojewódzki odbył się 31 stycznia. Zaszczytny tytuł finalisty mógł osiągnąć uczeń, który otrzymał 65% punktów możliwych do zdobycia. Duży wkład w przygotowanie Jasia wykazała jego mama Małgorzata Trościńska. Szkolnym opiekunem ucznia z języka angielskiego jest  mgr Joanna Wiśniewska.

Jaś jest także finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, który odbył się pod hasłem „Człowiek i jego środowisko”. Jaś jako jedyny z powiatu tarnobrzeskiego zakwalifikował się do etapu rejonowego i wojewódzkiego. Zajął 12 miejsce w etapie rejonowym na 189 uczestników, a 27 miejsce w etapie wojewódzkim na 82 uczestników. Chłopiec wspaniale poradził sobie z bardzo trudnymi zadaniami na poszczególnych etapach, wykazując się wysoką wiedzą, znacznie wykraczającą poza szkolne programy nauczania. Szkolnym opiekunem ucznia z przyrody jest pani mgr Zofia Gołąbek.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
  • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć