Rok szkolny 2012/13 . Projekt Uczestnicy projektu. Spotkanie organizacyjne z rodzicami. Spotkanie z uczniami biorącymi udział w pojekcie. Zajęcia plastyczne w ramach projektu. Zajęcia z ICT i grafiki komputerowej. Zajęcia praktyczno-doświadczalne. Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje z matematyki. Zajęcia z logopedą. Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Nasz finalista- wzór do naśladowania.

Projekt Unijny

Spotkanie z uczniami biorącymi udział w pojekcie.

W dniu 31 października br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Gorzycach o godz. 13.30 odbyło się spotkanie z uczniami klas IV-VI SP1 pro­mu­jące pro­jekt „Edukacja kluczem do sukcesu” współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Spotkanie miało charak­ter informacyjno-​promocyjny. Uczniowie zostali poinformowani, że projekt jest współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Dyrektor SP 1 poinformował uczniów, że będą mogli brać udział w następujących zajęciach:

 1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
 2. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z ICT i grafiki komputerowej,
 3. zajęcia praktyczno-doświadczalne z przyrody,
 4. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki,
 5. zajęcia rozwijające zdolności plastyczne,
 6. zajęcia rewalidacyjne,
 7. zajęcia z logopedą,
 8. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

Uczniowie dowiedzieli się, że ich udział w projekcie będzie  bezpłatny oraz, że każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne i inne niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

Pod­czas spotkania obecny był dyrektor SP1 oraz nauczyciele.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
 • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć