Rok szkolny 2012/13 . Projekt Uczestnicy projektu. Spotkanie organizacyjne z rodzicami. Spotkanie z uczniami biorącymi udział w pojekcie. Zajęcia plastyczne w ramach projektu. Zajęcia z ICT i grafiki komputerowej. Zajęcia praktyczno-doświadczalne. Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje z matematyki. Zajęcia z logopedą. Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Nasz finalista- wzór do naśladowania.

Projekt Unijny

Zajęcia z ICT i grafiki komputerowej.

Pierwsze organizacyjne spotkanie.

Na pierwszych zajęciach w ramach Projektu Unijnego „Edukacja kluczem do sukcesu” uczestnicy zapoznali się z planem pracy na zajęciach z ITC i grafiki komputerowej oraz harmonogramem spotkań.

A oto zrobione przez uczestników swoje zdjęcia.

 

Zapoznawanie z  podstawowymi programami graficznymi  (TuxPaint, Paint, Mały malarz, Gimp, Corel, PowerPoint) i  nauka korzystania z nich.

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z ICT i grafiki komputerowej uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i powiększali warsztat swoich możliwości jeśli chodzi o technologię informatyczną.

Zajęcia informatyczne ITC pozwoliły ujawnić i rozwinąć zainteresowania  informatyczne uczniów, ukazały im komputer jako pożyteczne narzędzie do pracy i nauki,  kształciły aktywność poznawczą i twórczą, rozwijały uzdolnienia w dziedzinie poszukiwania, porządkowania oraz wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Uczniowie potrafią już samodzielnie tworzyć zaproszenia i ogłoszenia. Umieją posługiwać się programami Office. Samodzielnie każdy uczeń tworzy swoją gazetkę w programie Publisher, która pod koniec realizacji projektu zostanie wydrukowana jako efekt ich pracy. Samodzielnie tworzą prezentację w programie Power Point. Dzięki zajęciom udało im się poszerzyć wiadomości i umiejętności jakie poznali na informatyce.

W ramach graficznych zajęć poznali dziecięce programy graficzne takie jak: Mały malarz, Gimp, Tux Paint, oraz Paint. W ramach tej części zajęć udało im się stworzyć pierwsze ciekawsze i bardziej wymagają prace graficzne. Prócz ćwiczeń, rozwijających kompetencje z tej dziedziny uczniowie samodzielnie stworzyli w programie Gimp drzewo genealogiczne swojej rodziny. Z wielkim zainteresowaniem chcą rozwijać swoje umiejętności i z chęcią przychodzą na zajęcia.

Ogłoszony został szkolny konkurs miedzy uczniowski na najciekawiej zrobioną pracę graficzną. Największe zainteresowanie zajęciami okazują Patryk Czerwiński i Jagoda Soból, którzy jak do tej pory odznaczają się większymi niż inni uczestnicy wiadomościami i zdolnościami do planowania prac graficznych i wykorzystywania np. Internetu do swojej pracy.  

Wszystkie prace i ćwiczenia  uczestników były drukowane na kolorowym urządzeniu wielofunkcyjnym zakupionym w ramach projektu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
  • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć