RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W Szkle Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach  zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszwelkich danych osobowych. Przesyłamy klauzulę informacyjną:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
•    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach  z siedzibą w Gorzycach ul. Szkolna 45. Inspektorem ochrony danych osobowych jezt pani Ilona Czerwonka - Nowak. 
•    z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej  nr 1 im. ks. Aadama Osetka w Gorzycach  można kontaktować się pod adresem : iod.gorzyce@onet.pl 
•    podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego dziecka na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/d/e rozporządzenia
•    odbiorcą podanych danych osobowych będą pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Osetka w Gorzycach;
•    dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępniane w oparciu o art. 68 ust. 1 pkt 11 Ustawy Prawo Oświatowe w powiązaniu z art. 27 ust 1 pkt 4 i 6 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych firmom świadczącym opiekę medyczną (pielęgniarską) na terenie szkoły oraz podmiotom na potrzeby realizacji zadań edukacyjnych szkoły.
•    podane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z nauki;
•    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
  • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć