• WYCIECZKA DRUGOKLASISTÓW NA OSIEDLOWY PLAC ZABAW

     • Dnia 29 września uczniowie klasy drugiej wybrali się na nowoczesny plac zabaw w celu spędzenia na sportowo DNIA CHŁOPAKA. Bawilili się świetnie, korzystali ze wszystkich sprzętów. Duża popularnością cieszyla się zjeżdżalnia.Wspólna zabawa wywołała zadowolenie i uśmiech na twarzach dzieci. Były prezenty dla chłopców.Skladamy gorące życzenia chłopakom. Czekamy na równie nowoczesny co na osiedlu plac zabaw na na naszym podwórku szkolnym.

     • BĄDŹ WIDOCZNY I BEZPIECZNY NA DRODZE

     • Dnia 14 września uczniowie klasy drugiej utrwalały zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Obserwowali ruch samochodowy na ulicy Sandomierskiej, poznali niektóre znaki drogowe oraz ćwiczyli bezpieczne przechodzenie przez ulicę.

     • WYBUCHOWA LEKCJA

     •  

      Uczniowie uczęszczający na Koło Geograficzne poznali budowę wulkanów, przyczyny ich wybuchów i ich największe skupiska na świecie. Na koniec przeprowadzili wybuchowy eksperyment

     • POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

     • W związku z trwającym  od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:

      I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI  - konkurs plastyczny

      II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII  – konkurs fotograficzny

      Więcej informacji oraz regulaminy na: rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/

       

       

       

       

     • 66 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA SZKOŁY

     • 24 września 2020r. przypada 66 rocznica śmierci księdza Adama Osetka - patrona naszej szkoły. O godzinie ósmej została odprawiona msza święta, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Po zakończonej Eucharystii ks.proboszcz Mariusz Kozłowski przy pomocy preznentacji przypomniał sylwetka naszego patrona. Następnie  delegacja szkoły ze sztandarem,  panią dyrektor i nauczycielami udała się na cmentarz gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz. 

     • DZIEŃ CHŁOPAKA NA SPORTOWO

     • W środę 23 września klasa trzecia wraz z Paniami Aliną Piwowar i Agatą Guźlą zażyli dużą dawkę ruchu. Z okazji nadchodzącego Dnia Chłopaka wybrali się na nowy plac zabaw w Ogrodzie Technicznym. Dzieci skorzystały ze wszystkich atrakcji znajdujących się na placu. Pogoda była wspaniała i humory wszystkim dopisywały. Po aktywnościach fizycznych wszyscy udali się do cukierni na pyszne lody ufundowane przez radę rodziców, aby się ochłodzić. Wszystkim polecamy wspaniałe miejsce do zabawy i sportu.

     • BEZPIECZNI NA DRODZE

     • W dniu 24 września pierwszaków odwiedzili panowie policjanci. Opowiedzieli jak należy zachowywać się na drodze idąc pieszo i jadąc rowerem. Pouczyli jak ma być prawidłowo wyposażony rower aby był widoczny na drodze. Dzieci dostały w prezencie odblaski i plany lekcji. Następnie z wychowawcami wyszły na spacer uczyć się prawidłowego zachowania podczas przechodzenia przez drogę.

     • Z HULAJNOGĄ "ZA PAN BRAT"

     • Uczniowie klasy III bardzo lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Ich zajęcia wychowania fizycznego sa bardzo atrakcyjne. Dużą popularnością cieszy się jazda na hulajnodze. 

     • BĄDŹMY BEZPIECZNI

     • Zwyczajem lat ubiegłych  w szkole  pojawili się panowie policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach. Na krótkich prelekcjach w klasach młodszych przypominali o byciu bezpiecznym w drodze do i ze szkoły. Przypomnieli też o numerach alarmowych, z których w razie potrzeby uczniowie powinni korzystać. Te cenne wskazówki i rady z pewnością warto pamiętać i wdrażać każdego dnia. 

     • REGULAMIN

     • Regulamin biblioteki szkolnej

      Szkoły Podstawowej im ks. Adama Osetka w Gorzycach

       

      1. Przed wejściem do biblioteki należy umyć bądź zdezynfekować ręce.

      2. Przed wejściem do biblioteki należy założyć maseczkę bądź przyłbicę.

      3. Wewnątrz biblioteki należy zachować bezpieczną odległość (przynajmniej, 1,5m) od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

      4. Uczniowie nie dotykają książek znajdujacych się na półkach bibliotecznych. Książki wypożycza i odbiera tylko nauczyciel.

      5. W bibliotece może znajdować się w danym czasie tylko dwie osoby zachowujące bezpieczną odległość od siebie.

      6. Z komputerów i drukarki korzysta tylko bibliotekarz.

      7. W bibliotece znajduje się odizolowane miejsce na kwarantannę dla książek.

      8. Uczeń może wypożyczyć maksymalnie dwie książki, które po powrocie trafiają na dwudniową kwarantannę.

      9. Pod koniec każdego dnia blat i biurko zostaną zdezynfekowane.

      10. Pomieszczenie biblioteki szkolnej będzie systematycznie ozonowane.

      11. W bibliotece wprowadzone zostają dyżury wypożyczania i oddawania książek zgodnie z godzinami otwarcia biblioteki dla wypożyczających.

       

      Wtorek – klasy I, II, III

      Środa – klasy IV, V, VI

      Czwartek – klasy VII, VIII

     • Rok szkolny 2020/2021

     • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym w Gorzycach. Po niej nastąpiły krótkie spotkania z wychowawcami. Życzymy uczniom u progu nowego roku szkolnego wielu sukcesów. Powodzenia

     • OŚWIADCZENIE COVID-19

     • Oświadczenie dla rodzica  wyrażającego wolę uczestniczenie dziecka w zajęciach na terenie szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego znajduje się do pobrania w dokumentach szkoły

     • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W AUTOBUSIE

     • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

      OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

      W AUTOBUSACH SZKOLNYCH

      1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 37O C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m.in. katar, kaszel, duszności. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.
      2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.
      3. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych wskazujących na możliwość wystąpienie choroby zakaźnej dziecko nie zostanie wpuszczone do autobusu szkolnego. O zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebrania dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.
      4. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić na żądanie osoby sprawujące opiekę podczas dowozu.
      5. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczek lub przyłbic zakrywające usta oraz nos. W przypadku braku maseczki lub przyłbicy dziecko nie będzie wpuszczone do autobusu.
      6. Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekcyjnym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas dowożenia.
      7. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
      8. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy.
      9. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
      10. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza autobusu szkolnego każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania powierzchni.

                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                        Szkoły Podstawowej nr 1im. ks. A. Osetka w Gorzycach

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    • psp_gorzyce1@interia.pl
    • (015) 836-28-14
    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
    • mgr Piotr Elżakowski
    • mgr Dorota Kaczor
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych