• UDZIAŁ W PROGRAMIE "DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU"

     •  

        Nasza szkoła przystąpiła do programu Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

      Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzić będziemy 9 lutego do 31 marca 2021. W związku z trwającą pandemią COVID-19, i prowadzonym w szkołach nauczaniem zdalnym z wykorzystaniem wszelkich środków technologii komputerowej, szczególną uwagę chcemy skupić na wykorzystaniu potencjału Internetu w promocji tematu bezpieczeństwa on-line, a także promocji korzystania z możliwości technologicznych dla wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz ich twórczego rozwoju.

      Działania będą realizowane ze współpracą Samorządu Uczniowskiego. Na lekcjach wychowawczych będą przeprowadzane pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci na podstawie przygotowanych prezentacji oraz promowane będzie korzystanie z możliwości technologicznych wspierających w edukacji dzieci i młodzieży. Ponadto umieszczone zostaną gazetki graficzne w gablocie szkolnej i zostanie zorganizowany konkurs graficzny: na plakat, kalendarz i inne projekty graficzne dla wszystkich uczniów.

      Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do współpracy.

      Opiekunowie SU

      Marta Węglarska

      Katarzyna Sulich

     • PROJEKT "UMIEM PŁYWAĆ, JESTEM BEZPIECZNY" - deklaracja uczestnictwa w zajęciach

     • Drodzy Rodzice uczniów klasy III,

      prosimy o wypełnienie i dostarczenie do szkoły do dnia 18.01.2021r. oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział Państwa dzieci w projekcie "Umiem pływać, jestem bezpieczny 2021".

      Informacja o wyrażeniu zgody jest potrzebna do zaplanowanych procedur  w ramach udzielenia zamówień publicznych na transport – a konkretnie  ilości i liczebności poszczególnych grup.

      Deklaracja do pobrania w linku poniżej lub w sekretariacie szkolnym.

      ie_o_wyra___eniu_zgody_na_wyjazd(1).doc

     • INFORMACJA

     • W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Ministerstwo Edukacji i Nauki poleciło poradniom psychologiczno – pedagogicznym podjęcie działań pozwalających na zapewnienie dzieciom i młodzieży w okresie ferii zimowych pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie informuje o możliwości korzystania z porad specjalistów w formie telefonicznej lub bezpośrednio w siedzibie placówki, bez konieczności wcześniejszej rejestracji

      - Konsultacyjne dyżury telefoniczne w okresie ferii dla uczniów i ich rodziców, oraz nauczycieli i  dyrektorów szkół z powiatu tarnobrzeskiego w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      -  Udzielenie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej> w placówce Poradni

       Należy telefonicznie umówić wizytę. 

       Telefon do sekretariatu (15) 846-28-45 dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

       Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii udostępnionej przez MEiN, w celu uzyskania pomocy  psychologiczno - pedagogicznej  800 080 222                                    

       Z wyrazami szacunki i podziękowaniami za dotychczasową współpracę

        Ewa Monika Szczepan   - dyrektor PPP w Nowej Dębie

       

      HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW PORADNI

       (porada telefoniczna oraz bezpośrednia pomoc psychologiczno – pedagogiczna)

       

      Telefon do Nowej Dęby (15)  846-28-45

      Telefon  do Tarnobrzegu (15)  822-61-06

                       

      04.01.2021r. Poniedziałek

      Psycholog -  8:00 – 12:00 Nowa Dęba

      Pedagog/doradca zawodowy -  8:00 – 12:00 Nowa Dęba

      05.01.2021r. Wtorek

      Pedagog - 8:00 – 15:00 Nowa Dęba

      Psycholog -  8:00 – 12:00 Nowa Dęba

      Psycholog -  8.00 – 12.00 Tarnobrzeg

      07.01.2021r. Czwartek

      Psycholog-  8:00-12:00 Nowa Dęba

      Pedagog/doradca zawodowy - 8:00-9:30 Nowa Dęba

      08.01.2021 Piątek

      Pedagog/doradca zawodowy - 8:30-10:00 Nowa Dęba

      Psycholog - 8:00-12:00 Tarnobrzeg

      II    TYDZIEŃ   FERII

      11.01.2021r. Poniedziałek

      Psycholog 8:00 – 12:00 Nowa Dęba

      Pedagog 8:00 – 15:30 Nowa Dęba

      12.01.2021r. Wtorek

      Psycholog - 12:00 – 16:00 Nowa Dęba

      Psycholog - 8:00 – 12:00 Tarnobrzeg

      13.01.2021r. Środa

      Psycholog- 8:00 – 12:00 Nowa Dęba

      Pedagog/doradca zawodowy- 8:00- 15:30 Nowa Dęba

      Pedagog specjalny/Logopeda - 10:00-14:00 Nowa Dęba

      14.01.2021r.

      Czwartek

      Psycholog - 8:00-12:00 i  14:00 – 16:00 Nowa Dęba

      Pedagog/doradca zawodowy - 8:00-15:30 Nowa Dęba

      15.01.2021r. Piątek

      Psycholog- 8:00-12:00 Nowa Dęba

      Psycholog - 8:00-12:00 Tarnobrzeg

      Pedagog/doradca zawodowy - 8:00-15:30 Nowa Dęba

      Pedagog specjalny/Logopeda - 8:00-10:00 Nowa Dęba

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    • (015) 836-28-14
    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
    • mgr Piotr Elżakowski
    • mgr Dorota Kaczor
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych