• Wycieczka klasy pierwszej i drugiej do „Szczęśliwej Zagrody” w Skowierzynie

     • 9 października 2023 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej wybrali się na wycieczkę do „Szczęśliwej Zagrody” w Skowierzynie. Pobyt w gospodarstwie gdzie królują zwierzęta dostarczył dzieciom niesamowitych wrażeń. To, że mogły je karmić, trzymać na kolanach, głaskać sprawiło im wiele radości. Dla niektórych dzieci był to pierwszy kontakt z żywymi zwierzętami takimi jak: alpaki, świnki morskie, kozy, osiołki, króliki. Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się również koty i pies. Dużo przyjemności sprawiło dzieciom samodzielne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem i oczywiście wata cukrowa serwowana przez gospodynię „Szczęśliwej Zagrody”.

     • Pasowanie na ucznia

     • 6 października 2023 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia pierwszej klasy. Tego dnia dzieci zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach. Podczas ceremoni pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią uroczystości, było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektora Szkoły. Pierwszoklasiści przyrzekali być dobrymi i pilnymi uczniami, oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy i upominki.

      Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów

     • Wybory do Samorządu Szkolnego

     • 22 września bieżącego roku miały miejsce się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Przed głosowaniem odbyła się kampania wyborcza, w trakcie której kandydatki starały się przekonać uczniów, że są najlepszymi kandydatkami na to stanowisko. Szkolna Komisja Wyborcza, działająca pod nadzorem nauczycieli, zaprosiła uczniów z różnych klas do oddania głosu na swoje ulubione kandydatki. Każdy pracownik szkoły i uczeń otrzymał kartę do głosowania, aby wyrazić swoją wolę w sposób demokratyczny. Wyniki głosowania zostały natychmiast podliczone, a komisja ogłosiła wyniki na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. W rezultacie Przewodniczącą Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. A. Osetka w Gorzycach została Agata Witkowska, a jej zastępcą Karolina Śpiewak.

      Gratulujemy nowemu Samorządowi i mamy nadzieję, że swoimi interesującymi pomysłami szybko zdobędzie on sympatię społeczności szkolnej i lokalnej

     • V Gminny Konkurs Plastyczny pt. "Barwy Niepodległości"

     • REGULAMIN


      Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39 432
      tel. (015) 836 28 14, e mail szkoły: psp_gorzyce1@interia.pl
      Tematyka prac konkursowych: Uczestnicy wykonują prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości (droga Polski do odzyskania niepodległości, symbole narodowe, postacie zaangażowane w walkę o niepodległość, piękno polskiego krajobrazu, pejzaż z „motywami polskimi”).
      Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości na piękno naszej Ojczyzny oraz prezentacja możliwości twórczych uczestników konkursu.
      Warunki uczestnictwa:
      1. Uczestnicy: I kategoria wiekowa: klasy 0 IV , II kategoria wiekowa: klasy V VIII
      2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną techniką dowolną. Praca powinna być oryginalnym projektem autora, powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie.
      3. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna
      4. Formaty prac malarskich: A4
      5. Dostarczona praca plastyczna powinna być podpisana z tyłu literami drukowanymi według wzoru.
      6. Termin dostarczenia prac: 31.10.2023 r.
      7. Nagrody: Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe. (I III miejsce oraz wyróżnienie w I i II kat. wiekowej)
      8. Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne
      z wyrażeniem zgody na prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu.
      9. Informacje o konkursie pod nr tel. 603 244 668.


      ZAŁĄCZNIK (proszę przykleić z tyłu pracy)
      Imię i nazwisko autora................................................................................................ Klasa....................
      Nauczyciel nadzorujący............................................................................................................................
      Szkoła (nazwa, adres, telefon, e mail) .....................................................................................................
      ...................................................................................................................................................................
      ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu …………………………………………………..
      (imię i nazwisko ucznia)
      w celach wynikających z regulaminu konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
      o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie prawa majątkowe do niej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
      .............................................................................
      (data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

     • Piwniczna-Zdrój

     • Tegoroczny jesienny wyjazd na Zieloną Szkołę postanowiliśmy spędzić w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w Beskidzie Sądeckim, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

      Nasza grupa składała się z 44 uczniów klas II- VIII i 4 osób opieki pedagogicznej. Większość uczestników po raz pierwszy w swoim życiu opuszczała swoich ukochanych rodziców i dom rodzinny na całe 5 dni.

      Pobyt zaczęliśmy od rekonesansu po Piwnicznej. Wieczorem wzięliśmy udział w turnieju gier i zabaw integracyjnych pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

      Drugi dzień postanowiliśmy poświęcić na całodniowy wyjazd do Krynicy Zdrój. Wybór tej miejscowości nie był przypadkowy. Krynica Górska – to perła polskich uzdrowisk o szczególnych walorach klimatycznych, leczniczych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Jest tam wiele urzekających miejsc i atrakcji turystycznych. Pierwszym punktem był wyjazd kolejką krzesełkową do Ścieżki w Koronach Drzew, która pełni nie tylko funkcję widokową ale i dydaktyczną. Następnie wyjechaliśmy koleją gondolową na Górę Parkową (732 m n.p.m.) podziwiając panoramę miasta. Skorzystaliśmy tam z atrakcji o nazwie "Rajskie ślizgawki”. Po zejściu z Góry Parkowej, spacerowaliśmy po deptaku pięknego Parku Zdrojowego, oglądaliśmy ciekawe "rzeźby kwiatowe", których nie brak w tym rejonie, a które zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Oczywiście głównym punktem pobytu w Krynicy była wizyta w pełnej zieleni Pijalni Głównej wód mineralnych. Tu też degustowaliśmy i zaopatrzyliśmy się w wodę zdrojową dla naszych rodzin oraz pamiątki. Następnie zwiedziliśmy Muzeum Zabawek, w którym dowiedzieliśmy się jakimi zabawkami bawili się nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Po powrocie zjedliśmy obiadokolację i udaliśmy się na krótki odpoczynek, po którym odbył się wieczór filmowy.

      Trzeciego dnia przemierzyliśmy miasteczko wszerz i wzdłuż, zwiedziliśmy Muzeum Regionalne. Poznaliśmy tam życie i tradycje Czarnych Górali. Po powrocie ćwiczyliśmy na siłowni a wieczorem zjedliśmy kulinarną niespodziankę – pyszną pizzę.

      Przedostatni dzień wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę na Kicarz poznając pasma i szczyty Beskidu Sądeckiego. Następnie odbywały się aktywności na świeżym powietrzu, ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz dyskoteka.

      Ostatniego dnia odbyła się piesza wycieczka szlakiem turystycznym na Węgielnik, gdzie podziwialiśmy faunę i florę Beskidu Sądeckiego. Był to również dzień na podsumowania i wyróżnienia w postaci dyplomów. Otrzymaliśmy ich bardzo dużo i byliśmy z siebie zadowoleni aż miło! Pękaliśmy wprost z dumy pośród słów uznania i pochwał ze strony kadry z DWD.

      Zielona Szkoła dała nam okazję do wszechstronnego rozwoju, bo oprócz aktywności odbyły się konkursy wiedzy o historii Piwnicznej.

      To był cudownie spędzony czas przy pięknej pogodzie! Mamy nadzieję, że jeszcze się powtórzy…

     • Dzień Patrona

     • 22 września 2023 roku w murach naszej placówki świętowaliśmy Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. z uczestnictwem pocztów sztandarowych, co napełniło nas poczuciem wspólnoty i szacunku do tradycji. Po zakończeniu liturgii udaliśmy się na cmentarz, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie ks. Adama Osetka, aby oddać mu cześć i uczcić jego pamięć.

      Następnie powróciliśmy do szkoły, gdzie mieliśmy przyjemność wysłuchać montażu słowno-muzycznego w wykonaniu klasy II, poprzedzonego krótkim wystąpieniem Dyrektora, który przypomniał wszystkim zgromadzonym zasługi ks. Adama Osetka. Charakter wykonania montażu słowno-muzycznego w pełni oddał atmosferę tego wyjątkowego dnia.

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA

     • W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach już po raz 30 została przeprowadzona akcja pt. SPRZĄTANIE ŚWIATA. Organizatorem akcji była fundacja Nasza Ziemia. Tegorocznym hasłem akcji było „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”. W sprzątaniu wzięły udział wszystkie klasy pod opieką wychowawców. Wysprzątano ulice: Stawową, Krętą, Szkolną, Odlewników, Pańską, Sandomierską, Jana Krzemińskiego oraz teren wokół szkoły. Zebrane śmieci złożono w miejscach wyznaczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej . Akcję zorganizowano w porozumieniu z Urzędem Gminy.

     • Wycieczka szkolna - Lublin - Majdanek

     • 18 września 2023r. uczniowie klas VI-VIII pojechali na wycieczkę szkolną do Lublina. Zapoznali się z historią miasta na tle zabytków Wzgórza Zamkowego. Przechadzając się po Starym Mieście, słuchali opowieści i legend lubelskich. Mieli możliwość podziwiania panoramy Lublina z Wieży zamkowej oraz obejrzenia wystaw historycznych znajdujących się wewnątrz baszty.

      Zwieńczeniem wycieczki była przejmująca wizyta w Państwowym Muzeum na Majdanku - Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady. Pobyt w muzeum wywarł duże wrażenie na uczniach.

      Wycieczka była niezapomniana i była dobrym wstępem do omawianej historii i literatury dotyczącej II Wojny Światowej.

     • BEZPIECZNE WAKACJE - WAKACYJNY PLASTEREK

     • Podczas wakacyjnych zabaw, aktywność dzieci zawsze jest większa i stąd zdarza się więcej wypadków.

      Konsekwencją takich wypadków mogą być rany, skaleczenia ,otarcia, zadrapania a nawet utrata przytomności. Przedszkolaki naszej szkoły oglądając film edukacyjny ’’Bezpieczne wakacje’’ wzbogaciły swoją wiedzę na temat bezpiecznej zabawy wakacyjnej.

      Utrwaliły numery telefonów alarmowych oraz zapoznały się z wyposażeniem domowej apteczki. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Zdobyta wiedza, opanowanie i dobre nawyki mogą sprawić, że każdy przedszkolak może stać się „Superbohaterem” udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

     • Uroczyste Pożegnanie Klas VIII

     • 20.06.2023r. w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach odbyło się uroczyste Pożegnanie Klas VIII. Wydarzenie to, pełne wzruszeń i refleksji, zapadnie na długo w pamięci absolwentów, ich rodziców, nauczycieli oraz całego personelu szkolnego. Podczas ceremonii głos zabrali Dyrektor Szkoły, Pan Piotr Elżakowski, Wójt Gminy Gorzyce, Pan Leszek Surdego oraz przedstawicielka Rady Rodziców, Pani Barbara Dąbrowska. Ich wzruszające przemówienia pełne były słów uznania, gratulacji i rad na przyszłość dla naszych młodych absolwentów.

      Punktem kulimnacyjnym było wręczenie nagród i dyplomów dla absolwentów oraz rodziców, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do sukcesów swoich pociech. Każde z tych wyróżnień to docenienie ciężkiej pracy, jaką uczniowie wraz z rodzicami włożyli w swoją edukację przez te wszystkie lata.

      Była to również okazja do zaprezentowania talentów naszych uczniów. Absolwenci, uczniowie klas młodszych oraz chór szkolny przygotowali krótki, lecz pełen emocji program artystyczny. Zobaczyliśmy na scenie zarówno wzruszające występy, jak i te pełne humoru, które wywołały uśmiech na twarzach wszystkich obecnych.

      Na koniec najmłodsi uczniowie naszej szkoły przygotowali dla ósmoklasistów wiersze i piosenki następnie każdy z absolwentów otrzymał kwiaty - symbol wdzięczności i pamięci o wspólnie spędzonym czasie.

      To było wyjątkowe pożegnanie wyjątkowej grupy uczniów. Życzymy im wszystkiego najlepszego na nowej drodze edukacyjnej. Dziękujemy za wspólnie spędzone lata i jesteśmy pewni, że niezależnie od tego, gdzie los ich zaprowadzi, zawsze będą pamiętać o swojej Alma Mater

      Bardzo dziękujemy za organizację tej pięknej uroczystości wychowawcy klasy VIII p. Justyna Tuderek, a także:

      - p. Klaudia Kaniszewska-Guźla

      - p. Joanna Stachurska

      - p. Marcie Węglarskiej

      - p. Beacie Szczypień

      - p. Zuzannie Elżakowskiej

      - p. Kindze Roszuk

      - p. Elżbiecie Jabłońskiej-Krysa

      - p. Tomaszowi Śpiewakowi

     • "Twórczość poetycka Marii Konopnickiej"

     • Dnia 19 czerwca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trześni, odbył się regionalny konkurs recytatorski zatytułowany "Twórczość poetycka Marii Konopnickiej". Również uczniowie z naszej placówki wzięli udział w tym wydarzeniu, osiągając znaczące sukcesy. Pierwsze miejsce w kategorii IV-VI zdobyła Kinga Wór Zosia Grębowiec uplasowała się na miejscu w kategorii I-III, natomiast Maria Jedziniak zajęłamiejsce w kategorii VII-VIII. Z ogromną dumą składamy serdeczne gratulacje naszym zdolnym uczniom!

     • Karpacz

     • W dniach 12 czerwiec do 16 czerwca 2023 uczniowie klas IV -VIII Szkoły Podstawowej w Gorzycach, Trześni i Furmanach wyjechali na zieloną szkołę do Karpacza. Oprócz zajęć profilaktycznych uczniowie aktywnie spędzali czas podczas wspólnych wycieczek, spacerów oraz zabaw na terenie obiektu.

      W ramach Zielonej Szkoły odbywały się następujące imprezy okolicznościowe i wycieczki turystyczne:

      Kościółka Wang w Karpaczu. Droga prowadzi nas szlakiem niebieskim koło Koziego Mostku, do Kotła Małego Stawu, dalej do Schroniska Samotnia strzechy Akademickiej

      Dziki Wodospad,

      Interaktywne Królestwo Ducha Gór – gdzie uczestnicy w przystępny sposób mieli możliwość poznania legend i przekazów,

      przejście na Zaporę rzeki Łomnicy, następnie Skocznia Narciarska Orlinek, wizyta w niesamowitym Parku Bajek,

      Sztolnie w Kowarach

      wizyta w Muzeum Zabawek,

      Szklarska Poręba

      Karkonoski Park Narodowy – Wodospad Szklarki, następnie Leśna Huta Szkła , wejście na Wodospad Kamieńczyk

      Śnieżne kotły polodowcowe, Krzywe Baszty, Chata Walońska

      Jelenia Góra- stolica Karkonoszy

      Wieża widokowa „Grzybek” – Wzgórze Krzywoustego

      Baszta Grodzka w Jeleniej Górze-Wieża Baszta Zamkowa,

      Rynek Jeleniogórski (Plac Ratuszowy)

      Bazylika św. Erazma i św. Pankracego

      Kaplica św. Anny

      Organizatorzy starali się, aby dzieciom niczego nie brakowało i zapewniali fachową pomoc w każdej sferze swej działalności.

      Wyjazd uczniów był również idealną okazją do nauki samodzielności i odpowiedzialności. Systematycznie wdrażano zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Zielona szkoła okazała się też bardzo dobrym sposobem na integrację. Uczniowie uczestniczyli we wspólnych zabawach i konkursach, ucząc się przy tym zasad tzw. zdrowej rywalizacji. Na zawsze zapamiętają mile spędzony czas podczas wspólnych zabaw.

      Mimo że wróciliśmy już Karpacza, to w naszych głowach jeszcze długo pozostaną wspomnienia z tej "Zielonej Szkoły". Naprawdę miło spędziliśmy ten czas i zapamiętamy go na długie czas

     • XXXVII Festiwal Piosenki Ekologicznej

     • 13 czerwca 2023 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w XXXVII Festiwalu Piosenki Ekologicznej organizowanym przez LOP w Tarnobrzegu pt. „W piosence sławimy piękno przyrody oraz wyrażamy szacunek dla wszystkich istot żyjących”.

      Uczennice klasy IV: Anna Witkowska, Hanna Rojek, Maja Wianecka, Zofia Tabor i Natalia Mysza wyśpiewały zespołowo WYRÓŻNIENIE

      Uczennica klasy VII Amelia Jakubik zdobyła miejsce.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów scenicznych.

     • Magic Show

     • 12 czerwca naszą szkołę odwiedził artysta estradowy - iluzjonista z Rzeszowa - Ryszard Goclon. Jego program „Magic Show - szkoła z iluzją” obfitowały w magiczne triki, pokazy żonglerki i niespodzianki. Oprócz tego były różne konkursy dla dzieci, nauka sztuczek i niespodzianki.

     • Oddział Przedszkolny majowo -czerwcowe wiadomości

     • DZIEŃ PSZCZOŁY

      Z okazji Światowego Dnia Pszczoły przedszkolaki naszej szkoły aktywnie uczestniczyły w zajęciach, których celem było budzenie świadomości na temat pożyteczności pszczół oraz pomoc w ich przetrwaniu.

      ZIELONA LEKCJA W OGRODZIE SZKOLNYM

      Potrzeba ekspresji twórczej jest dla wieku przedszkolnego zupełnie naturalna. Proces tworzenia dla dzieci jest nie tylko wspaniałą zabawą, ale i okazją do rozwoju kreatywnej twórczości. Dlatego przed Dniem Matki przedszkolaki naszej szkoły odbyły zieloną lekcję w ogrodzie szkolnym. Celem zajęcia było skomponowanie pachnącej niespodzianki dla mamy. Dzieci wraz z wychowawczynią i panią Kasią Piebiak wspierały dzieci, a one z wielką radością przystąpiły do pracy, zbierając wiosenne łąkowe kwiatki i układając przepiękne bukiety. Pachnąca niespodzianka okazała się przepięknym prezentem wraz z upominkiem wykonanym na zajęciu plastycznym.

      DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

      31 maja2023r w naszej szkole odbył się Otwarty Dzień w Oddziale Przedszkolnym i Szkole. Przybyłych gości przywitał pan dyrektor Piotr Elżakowski, który przedstawił rodzicom organizację pracy i funkcjonowanie przedszkola , jako środowiska przyjaznego dziecku, otwartego na jego potrzeby i oczekiwania rodziców. Dla małych gości przygotowano zabawy integracyjne, teatrzyk ‘’Czerwony Kapturek’’ w wykonaniu dzieci kl.0 oraz zabawę muzyczno – ruchową z dziećmi kl.III Odbyły się również warsztaty ‘’Kreatywny Przedszkolak’’ na, których dzieci wykonały pacynkę – kukiełkę do teatrzyku domowego ’’Czerwonego Kapturka’’ Później zaproszone dzieci mogły pobawić się w kąciku zabaw. Na koniec spotkania czekała na dzieci słodka niespodzianka i upominek .Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom przybyłym na spotkanie oraz rodzicom kl.0 za miłą gościnę przybyłych gości.

      DZIEŃ DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

      Dzień Dziecka to święto, które uwielbiają wszystkie dzieci i te małe i te duże. To dzień pełen uśmiechu, zabawy, niespodzianek i prezentów. 01.06.2023r przedszkolaki naszej szkoły wzięły udział wraz z dziećmi kl.I,II,III i IV w pikniku na stadionie GOSiR w Gorzycach. Był to wyjątkowy dzień pełen zabaw, radości i niezapomnianych wrażeń. Na drugi dzień na dzieci w klasie dodatkowo czekały prezenty od rodziców. Życzymy jeszcze raz wszystkim dzieciom dużo radości, uśmiechu i dużo zdrowia.

      SPRINTEM DO MARATONU

      Impreza biegowa w przedszkolu ‘’Sprintem do Maratonu’’ to wspaniały czas poświęcony na popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W dniu 06.06.2023r dzieci Oddziału Przedszkolnego wzięły udziału w Ogólnopolskim Biegu Przedszkolaków. Każdy z uczestników imprezy sportowej otrzymał numer startowy. Przed biegiem odbyła się rozgrzewka. Następnie dzieci w skupieniu rozpoczęły bieg starając się jak najszybciej dobiec do mety. W naszym maratonie wzięły udział dzieci 6 – letnie i 5 – letnie. Wszyscy

      wspaniale

      pokonali wyznaczony dystans w miłej atmosferze, promującej zdrowy styl życia. Sportowy wysiłek został doceniony i nagrodzony. Gratulujemy wspaniałym biegaczom.

     • Dzień Mamy i Taty

     • Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń i kwiatów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców. Uczniowie klasy I i II także postanowili w szczególny sposób uczcić to święto. Uczniowie klasy II oprócz wierszy i piosenek wspólnie z nauczycielkami przygotowali piękne bukiety kwiatów z ogrodu i łąki. Uczniowie klasy I wręczyli Rodzicom kwiaty posadzone własnoręcznie, żeby pamiętali jak szybko dzieci rosną i zmieniają się w dorosłych. W tym klimacie było przedstawienie, w którym dzieci odgrywały role: mamy, taty i dziecka. Część artystyczną zakończył taniec „Ja kocham mamę nie tylko od święta, Ja kocham tatę nie tylko od święta…” Dzieci rozdały rodzicom serca, na których zapisane były piękne wiersze o miłości do mamy i taty oraz wykonane przez siebie upominki. Dodatkową atrakcją dla rodziców był konkurs na odnalezienie swojego portretu oraz konkurs wiedzy na temat swoich rodziców. Całość spotkania zwieńczył słodki poczęstunek.

      Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w uroczystościach

     • 2️⃣ MIEJSCE w turnieju piłki nożnej

     • 07.06.2023r. chłopcy z naszej szkoły przystąpili do turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora ZS Gorzyce. Mecze rozgrywane w formule każdy z każdym prowadzone były w atmosferze zgodnej z duchem Fair Play. Nie brakowało składnych akcji i pięknych bramek.

      Gratulacje dla naszej drużyny za zajęcie II miejsca oraz wszystkim, którzy wzięli udział w turnieju Nie możemy się doczekać przyszłych sportowych wyzwań i kolejnych okazji do integracji naszej społeczności.

     • Cała Polska Czyta Dzieciom

     • 06.06.2023r. mieliśmy przyjemność gościć p. Katarzynę Góralską - bibliotekarkę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach wraz ze specjalnym gościem - uczennicą Zespołu Szkół w Gorzycach im. por. J.Sarny - Marysią Lozytską.

      Podczas tego czytelniczego spotkania zorganizowanego na świeżym powietrzu panie odczytały w dwóch językach "TO SIĘ W GŁOWIE NIE MIEŚCI" ("В голові не вкладається").

      Bardzo dziękujemy za propagowanie czytelnictwa wśród dzieci z naszej szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach,
    ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
    Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych